Welkom op deze site
Alphen kent een lange geschiedenis wat betreft volkstuinen. Eind jaren zestig uit de vorige eeuw kregen enkele Alphenaren twee perceeltjes grond van de gemeente Alphen-Riel in bruikleen waarop zij hun hobby tuinieren konden uitoefenen.
Door een steeds grotere vraag naar een volkstuin heeft deze gemeente midden jaren zeventig een derde perceel grond ter beschikking gesteld voor het gebruik als volkstuin.
Door de toename van het aantal leden werd op 1 februari 1977 een vereniging opgericht. De eerste bestuursleden waren: Ben van Hulst (voorz.), Nol Vissers (secr.) en Louis Baeten (pennm.).

Aan de leden wordt contributie gevraagd voor het gebruik van een volkstuin. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal vierkante meters men als lid in gebruik heeft.

Op 24 december 1979 is bij notariŽle akte de Volkstuinenvereniging Alphen (V.V.A.) vastgelegd.
Artikel 2 in de notariŽle akte stelt:
De vereniging stelt zich zonder winstoogmerk ten doel haar leden gelegenheid tot tuinieren te bieden op daartoe door de gemeente Alphen en Riel beschikbaar gestelde en eventueel nog ter beschikking te stellen percelen tuingrond, en op percelen tuingrond, welke op andere wijze ter beschikking van de vereniging komen en het beheren van deze tuingrond.

Tevens werd de V.V.A. als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Momenteel huurt de V.V.A. 3 complexen, t.w. De Kerkakkers, Het Steenveld en De Wouwers, van de gemeente Alphen-Chaam.